Privacy and Cookie Policy

ОБЩИ УСЛОВИЯНастоящите Общи Условия регламентират условията и реда за ползване на услугите, предоставяни от “Камини Хефест” ЕООД при осъществяване на предмета му на дейност. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ“Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.kaminihefest.bg. 

"Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки от www.kaminihefest.bg, съгласно настоящите общи условия.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от “Камини Хефест ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

“Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.kaminihefest.bg, който предлага чрез електронна търговия -продукти и услуги.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1). www.kaminihefest.bg е сайт за онлайн продажба на продукти и услуги. Съдържа оферти за артикули, които са класифицирани в отделни  конструктивни групи. Тези оферти съдържат информация, снимки на съответните артикули и цена. Всички цени са с начислен ДДС. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в нея количество и НЕ включва цена за доставка.

(2). За търсене на даден артикул, са предоставени 2 (две) възможности в Меню-точка "Продукти" и  чрез "Търсене", в което се посочва наименованието на артикула на български език.

 с отбелязване в полето “Приемам Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

(3). Поръчки на www.kaminihefest.bg се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

(4). За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

1    Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

2    Да имате постоянен адрес в България;

3    Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4    Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;

5    Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;

6    Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

С отбелязване в полето “Приемам Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

(5) “Камини Хефест” ЕООД може да поиска допълнително

потвърждение, включително по телефон, факс и/или имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката с или без допълнително уведомление.

(6). “Камини Хефест” ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

 (7). Поръчката на даден артикул става чрез натискане на бутона "Купи" в нейната оферта. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договор клиента от една страна и “Камини Хефест” ЕООД от друга, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(8). С цел удобното и опростено пазаруване, регистрацията в сайта не е задължителна. При поръчка или преди това клиентът може да се регистрира, това негово действие му гарантира съхранение на данните за доставка и тяхното автоматично попълване при следващо пазаруване. И в двата случая клиентът е длъжен да посочи точни и коректни данни за доставка, “Обръщение”, “Име” – собственото име на лицето, “Фамилия” – фамилното име на гореспоменатото лице, “E-mail” – адрес на електронна поща, "Телефон"-задължително е да въведете такъв, “Парола” – това е паролата, която ще Ви е нужна за влизане в клиентския Ви профил, “Адрес за доставка”, “Адрес за фактура”.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна.

(9). След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса за доставка. След което ние Ви изпращаме потвърждение на Вашата поръчка на посоченият от Вас e-mail адрес.

(10). При всяко натискане на бутона “Купи” във Вашата потребителска кошница автоматично се прибавя желаната бройка на избраният от Вас артикул.

(11). Можете да промените бройката на всеки избран от Вас артикул чрез натискане на бутона “edit item”. Можете също да отстраните от потребителската кошница  определен артикул след като натиснете “Премахни”. Натискайки бутона “Направи поръчка”, Вие поръчвате артикулите, които вече сте избрали.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРЧл.2 Договорът се сключва вследствие на Ваша заявка- онлайн, по телефон или на място, и на приемане от страна на www.kaminihefest.bg. Приемането се извършва с писмено потвърждение от www.kaminihefest.bg или с изпълнение на поръчката. Офертите на www.kaminihefest.bg са винаги отворени и необвързващи.

РЕКЛАМАЦИЯЧл.3(1) Ако по някаква причина не сте удовлетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 7 дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана.

(2) Клиент поръчал стока извън хипотезата на чл. 55, ал.1 от ЗЗП, може да върне получената стока, само в следните случаи:

1    Ако доставеният артикул не съответства на поръчаният от клиента.

2    Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.

3    Ако не е спазен срока, обявен за доставка.

4    Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

5    Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже, получи и заплати поръчания от него артикул. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка. 

(3) Срокът за рекламацията започва да тече от момента на Вашето тел. обаждане, e-mail, устно или писмено съобщение за рекламацията.

“Камини Хефест” ЕООД не носи отговорност за доставени несъответстващи артикули при подадени неверни данни. В този случай доставянето на нови такива или замяната им е за сметка на клиента.

(4) “Камини Хефест” ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

(5) “Камини Хефест” ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им. 

(6) “Камини Хефест” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин на www.kaminihefest.bg.

(7) “Камини Хефест” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(8) Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин на www.kaminihefest.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за “Камини Хефест” ЕООД.

(9) “Камини Хефест” ЕООД не носи отговорност за неправомерно проникване в програмните кодове на Сайтa от страна на трети лица (хакерски действия) и за евентуално последвалото от това недобросъвестно ползване на съдържащата се там информация. Въпреки посоченото “Камини Хефест” ЕООД полага усилия за повишаване на резистентността на сайтовете срещу неправомерни действия от страна на трети лица, изразяващи се в незаконно проникване в програмните им кодове и използване на информацията (хакерски действия). 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ    Чл.4 В случай, че не е уговорено нещо друго, важат цените, посочени в ценовата оферта. Възникват допълнителни разходи за доставка.НАЧИН НА ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕЧл.5(1) Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от www.kaminihefest.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

(2) Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

(3) Ако на посочения от клиента адрес няма лице, което да приеме поръчаната стока, разходите, свързани с повторна доставка, са изцяло за сметка на клиента.

(4) Плащането може да бъде извършвано по банков път, в брой или с наложен платеж. Моля, посочвайте кой от начините е удобен за Вас.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЧл.6(1) При регистрация Потребителят еднократно въвежда своите данни, това негово действие му гарантира съхранение на данните за доставка и тяхното автоматично попълване при следващо пазаруване.

(2) Регистрирането на нов Потребител става от формата за регистрация достъпна от заглавната страница или в процеса на поръчка на артикул. Клиентът попълва задължително обозначените със " * " полета - те дават необходимата информация за изпълнението на поръчката му. По желание се попълват и останалите, незадължителни полета. Избора на уникално потребителско име и парола и тяхното съхранение зависи изцяло от Потребителя.

(3) Потребителят (Клиентът) се съгласява с Общите фирмени условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в сайта и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп. Каквато и да била лична информация, предоставена във връзка с изискванията за Вашата регистрация или при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. “Камини Хефест” ЕООД ще използва, както и ще съхранява личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия, съгласно целите, за които се обработват. Ангажираме се да не предоставяме и разпространяваме личните Ви данни на трети лица без изрично разрешение, освен в случаите, когато трябва да се подчиним на законовата процедура.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧл.7(1) Правоотношенията между “Камини Хефест” ЕООД и клиентите, се уреждат от настоящите Общи условия.

(2) С оглед разширяването на кръга от предоставяните услуги, повишаване качеството на услугите и усъвършенстване на реда за ползването им, както и във връзка с евентуални законодателни промени, свързани с регулирането на отношенията, възникнали при или по повод предоставянето на услуги, “Камини Хефест” ЕООД има право едностранно да изменя настоящите Общи условия.

(3) При извършване на промени в тези Общи условия, “Камини Хефест” ЕООД се задължава да уведоми потребителите си за измененията, като ги доведе до знанието им чрез публикуване на сайта.

(4) За неуредените въпроси при регулиране на отношенията, възникнали между “Камини Хефест” ЕООД и всички трети лица при или по повод ползване на предоставяните от Мрежата услуги, се прилага действащото българско законодателство.

(5) Всички съдебни спорове се отнасят до компетентния български съд съгласно Гражданско процесуалния кодекс.

(6) Официалният език за тълкуване на Общите условия, споразуменията, анексите към тях, както и на всички формуляри, е българският.

Настояшите Общи условия са изготвени и публикувани на 01. 05.2019 г.За „Камини Хефест“ ЕООД поверителността и защитата на личните данни на клиентите е от основно значение.
Този уеб сайт използва „бисквитки“, за да подобри практическата работа на потребителите. Ако затворите този прозорец или продължите да сърфирате, ще приемем, че сте съгласни с това. За повече информация относно „бисквитките“, които използваме, или за да разберете как можете да деактивирате „бисквитките“, изберете линка „Научете повече“.

Съгласен съм. Не показвай повече това съобщение.

За какво се използват бисквитките?

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Какво представляват временните бисквитки?

Временните бисквитки (или бисквитките от дадена сесия) ще се премахнат от компютъра, след като затворите Internet Explorer. Уеб сайтовете ги използват за съхраняване на временна информация, например артикулите във вашата кошница за пазаруване.

Какво представляват постоянните бисквитки?

Постоянните бисквитки (или запазените бисквитки) ще останат в компютъра, след като затворите Internet Explorer. Уеб сайтовете ги използват за съхраняване на информация, например вашето име и парола за влизане, така че да не е необходимо да се регистрирате всеки път, когато посетите даден сайт. Постоянните бисквитки могат да останат на вашия компютър дни, месеци и дори години.

Какво представляват собствените бисквитки?

Собствените бисквитки идват от уеб сайта, който преглеждате, и могат да бъдат постоянни или временни. Уеб сайтовете могат да използват тези бисквитки за съхраняване на информация, която ще използват отново следващия път, когато ги посетите.

Какво представляват бисквитките на трети страни?

Бисквитките на трети страни идват от реклами на други уеб сайтове (например изскачащи или банер реклами) в уеб сайта, който преглеждате. Уеб сайтовете могат да използват тези бисквитки, за да проследяват как използвате уеб и да го използват за маркетингови цели.

Мога ли да блокирам бисквитките?

Да, можете да блокирате или да разрешите бисквитките за всички уеб сайтове или да изберете бисквитките на кои уеб сайтове да разрешите.

Трябва ли да блокирам всички бисквитки?

Не е задължително. Блокирането на всички бисквитки може да ви помогне да защитите своята поверителност, но може да ограничи възможностите ви в някои уеб сайтове. Подхождайте избирателно към това за кои уеб сайтове да разрешите бисквитките. Може да започнете с блокиране на всички бисквитки, а след това да разрешавате бисквитките според нуждите си за уеб сайтове, на които имате доверие. Информация за нас

 

Нашето отношение към Вашите лични данни

„Камини Хефест” ЕООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

- Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

 • Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)

 • При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола

 • Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

 • Информация, свързана с кандидатстване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи.

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;

 • извършване на кредитна оценка чрез наш кредитен партньор;

 • извършване на доставка и монтаж;

 • изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;

Обработване на данните, небходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

 

С кого споделяме информацията Ви:

Камини Хефест ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • дружества, извършващи доставка,  куриерски фирми, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни , хостинг компании и търговски агенти и др.

 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

 Сигурност

Камини Хефест ЕООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

- 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

- 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство; 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Камини Хефест ЕООД  я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.