Публикации

 1. Проект: „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

  Камини Хефест ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-1043-C01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. 

  Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

  Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 03.07.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

   

  The project: „Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”

  Read more »
 2. Поддръжка на горивните камери в камините на пелети

  Поддръжка на пелетни камини Пелетните камини комбинират модерната технология с добре познатият принцип на работа на традиционните камини на дърва, позволявайки по-ефективно, по-прецизно и не на последно място – по-икономично отопление с екологично чиста, рециклирана суровина. За да можем да поддържаме пелетните камини в добро работно състояние, е нужно да познаваме основните им части и да разберем как всяка от тях спомага и определя работата на цялата система.
  Read more »
 3. Какво представляват камините на пелети?

  Пелети

  Утвърдени вече от години, камините на пелети са икономичен и еко алтернативен метод за отопление на дома. По своят принцип и конструкция системите, използващи дървесни пелети,с а много сходни с традиционните камини на дърва. Разликата е в осъвременената технология, която използва дървесни пелети вместо дърва. Камините са направени от метал, снабдени с модерни методи за контрол и разпределение на топлината, екологично чисти и доста по-лесни за поддръжка.

  Read more »